Het nut van Open Standaarden

Zojuist las ik dat blinde leerlingen geen gebruik kunnen maken van beschikbaar digitaal lesmateriaal, met name omdat de ontwikkelaars ervan geen rekening houden met de "klein doelgroep blinde leerlingen". En dat terwijl het zo eenvoudig zou kunnen door simpelweg gebruik te maken van Open Standaarden! Deze standaarden zijn ontworpen om juist voor alle partijen, ook minderheden, goed toegankelijk te zijn. Dat is ook de reden waarom je een melding bovenaan deze pagina krijgt als je Internet Explorer gebruikt: IE houdt zich niet aan de standaarden en ik weiger mijn pagina's aan te passen aan de Gesloten Standaarden zoals IE ze gebruikt.

Dat geldt niet alleen voor mijn (onbelangrijke) blog, maar ook voor de pagina's van onze klanten. Ze voldoen allemaal (grotendeels) aan de vastgelegde standaarden. En als ze afwijken, is dat nooit op een dusdanige manier dat iemand die bijvoorbeeld blind is, ze niet meer kan lezen. Dat is principe. Dat is het nut van Open Standaarden. Eén van de redenen waarom het nut heeft.

Comments

Comments powered by Disqus